Marketingo elementai versle

Marketingo elementai versle

 

Šiais laikais darbo krūviai ir tempai itin dideli ir nuolat kintantys, ypač tai atsispindi verslo aplinkoje. Kompanija norėdama išlikti ir būti sėkminga, turi nuolat dirbti ir stebėti vykstančius procesus bei prisitaikyti prie aplinkos.

„Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, leidžiančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės marketingo tikslus“ .

Apie marketingo kompleksą žino visi marketingo specialistai ir tai nėra tik vadybos teorija, kilusi iš mokslinės analizės. Marketingo kompleksas – tai yra labiau koncepcija, kuri parodo pagrindinius marketingo specialisto sprendimus, kuriais siekiama patenkinti pirkėjų poreikius.

Marketingo strategija yra vienas bendras įvairių sprendinių mišinys. Kiekvienas marketingo sprendimas yra tam tikra sudedamoji dalis, o bendra strategija jau sulaukiam tam tikro rinkos atsako. Tačiau marketingo komplekso sudėti s ir elementų skaičius nėra vieningas pripažintas dėl savo santykinio naujumo ir nuolatinio kintamumo.

Iki šiol labiausiai populiariausias  požiūris buvo, kad marketingo kompleksą surado keturi elementai – 4P – kaina, produktas, pateikimas ir rėmimas. Pagrindinė hipotezė, grindžianti 4P teorija yra, kad marketingo specialistai sugalvodami tinkamą produkto strategiją, t. y. apibrėždami reikiamas jo savybes, nustatydami tinkamą kainą, kaip produktas bus reklamuojamas ir pristatomas pirkėjui, užtikrina produkto sėkmę. Taigi, tinkamas marketingo kompleksas yra toks, kuris maksimaliai patenkina pirkėjo poreikius, užtikrina geriausius pardavimus ir didžiausią rinkos dalį.

  • Produktas – bet kas, kas gali būti pasiūlyta rinkai atkreipti dėmesį, įsigyti, naudoti ar vartoti ir norui ar poreikiui patenkinti. Tai gali būti materialūs daiktai, paslaugos, asmenys, vietovės, organizacijos ir idėjos.“ Kalbant apie materialią prekę, ji taip pat gali išsiskirti pagal labai daug požymių. Produktas turi savo prekinį ženklą, kokybę, dizainą, savybes, atmainas individualiam poreikiui, įpakavimą, papildomas paslaugas, garantiją ir pagalbą pirkėjui.
  • Kaina – tai pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą, arba vertybių sumą, kurią vartotojai išmaino į naudą, gaunamą turint arba vartojant gaminį ar paslaugą “. Kaina turi taip pat nemažai kintamųjų: kainų pagal produkto tipą, nuolaidos, specialūs pasiūlymai, mokėjimo sąlygos, išperkamoji nuoma arba kreditavimas bei retais atvejais atsiskaitymas paslaugomis.
  • Rėmimas – tai sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie prekes ir paskatinti juos tas prekes pirkti“. Rėmimo elementai gali būti gana įvairūs, kurie visi kartu sudaro pirkėjų informavimo ir skatinimo visumą, pardavimų jėgą – tai parduodantis personalas, tiesioginis marketingas, pardavimų rėmimas, reklama, viešieji ryšiai, pristatymai ir internetas.
  • Pateikimas (arba vieta) – sprendimai ir veiksmai, kuriais pasirenkami prekės pateikimo vartotojams keliai, organizuojamas fizinis prekės judėjimas iš gamybos įmonės pas vartotoją“. Vieta ir paskirstymas turi būti patys patogiausi klientui. Paskirstymo kintamuosius apima taip pat nemažai kintamųjų: pristatymo būdai, transportas, atsargos, vietos, asortimentas, veikimo zona arba padengimas.

Tačiau susiduriame su tuo, kad kintanti marketingo koncepcija nebeišsitenka tradiciniuose 4P elementuose. Tai ypač juntama paslaugų sektoriuje, kuris yra dominuojantis išsivysčiusiose valstybėse. Todėl būtent šioje sferoje šiuo metu dažniau taikomas 6P modelis: produktas, kaina, pasiskirstymas, rėmimas, žmonės ir procesas .

  • Žmonės arba kitaip personalas, tai įmonėje, esantys žmogiškieji ištekliai. Personalas geriausių rezultatų pasieks, jei bus motyvuotas, tobulėjantis, laisvai kūrybiškas ir iniciatyvus.
  • Procesas – tai paslaugos teikimo metu įdėtų pastangų pavertimas rezultatu“ .

Taigi, nors dabar kalbame apie 6P elementus marketinge, tačiau jų jau yra ir daugiau. Vienas naujausių elementų šiuo metu, angliškai vadinamas – PURPLE COW, o tai reiškia – išskirtinumas. Kiekvienai paslaugai ar prekei yra svarbu atrasti savo išskirtinumą bei pranašumą.

 

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis