MARKETINGAS. KAS TAI?

Marketingas – tai ekonomikos mokslo šaka

Marketingas. Kas tai?

Marketingas – tai ekonomikos mokslo šaka, kurios funkcija organizuoti įmonės veiklą taip, kad augtų pardavimai, didėtų įmonės žinomumas.

„Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų“. Taip sako teorija, o praktikoje – tai sudėtingas procesas, kurio neapibūdinsi vos keliais sakiniais.

Mes žinome, kad marketingo procese kyla begalė klausimų: kokią strategiją pasirinkti? kaip teisingai paskirstyti biudžetą? kaip reklamuotis?…kur reklamuotis?… kokias reklamos priemones pasirinkti?… kuris medija kanalas efektyviausias?…

Mes galime atsakyti į šiuos klausimus tapdami Jūsų įmonės Marketingo Specialistais, net jei tai nebus lengva!

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti organizacijos marketingo tikslus.

Kiekviena organizacija veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi teikti tokias prekes ir paslaugas, kurios tenkintų visuomenės poreikius ir būtų norinčių už tai mokėti. Todėl organizacijų vadovai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius, aktualijas ir į tai reaguoti.

Prieš pradėdama marketingo strategijos kūrimą, kiekviena organizacija visų pirma turi išsiaiškinti savo vietą rinkoje, išnagrinėti vidinę bei išorinę aplinką ir išanalizuoti vartotojų poreikius. Tai nusako tokie elementai, kaip organizacijos gaminamas produktas ar teikiama paslauga, produkto ar paslaugos kaina, būdai, kuriais jis yra reklamuojamas bei kaip ir kur vartotojai gali juos įsigyti. Šie pagrindiniai elementai, dar vadinami „6 P” sudaro organizacijos marketingo kompleksą. Taigi, marketingo komplekso sudėtinės dalys yra:

1.PRODUCT (produktas).
2.PRICE (kaina).
3.PLACE (paskirstymo kanalai).
4.PROMOTION (rėmimas, reklama).
5.PROCESS (procesas).
6.PEOPLE (žmonės).

Dažnai įmonių vadovai mano, kad marketingas tai tik rėmimas (reklama) ir dažnu atveju marketingo specialistą jie palaiko reklamos pardavėju. Taip nėra.

Reklama (prekės ar paslaugos rėmimas) – tai tik viena iš priemonių marketingo valdyme, kurios funkcija yra sužadinti vartotojų poreikį pirkti. Dažnu atveju ji būna veiksminga, jei pradžioje yra apibrėžiamas reklamos tikslas pvz.: ar skatinsime pardavimus, ar didinsime įmonės žinomumą, formuosime įvaizdį. Pagal užsibrėžtą tikslą sudaromas media planas, kuriame yra parenkami media kanalai, pagal įmonės tikslinę auditoriją ir tiems kanalams parenkamos reklamos priemonės. Po reklaminės kampanijos, pasitelkus Google Analytics įrankį visada reikia išanalizuoti, kiek pasirinkta reklamos strategija, nepriklausomai nuo to ar tai buvo TV, spaudos, radijo ar interneto kanalas, buvo naudinga ir kiek kainavo vienas kontaktas su potencialiu vartotoju.

Pagrindinės marketingo funkcijos – išsiaiškinti vartotojų poreikius, teisingai nustatyti kainą, parinkti paskirstymo kanalus ir pasirinkti teisingą prekės ar paslaugos rėmimą (reklamą, pozicionavimą rinkoje).

Štai keletas dalykų, apie kurios turėtų pamąstyti Jūsų kompanija:

  • Kokiu būdu Jūsų kompanija kaupia duomenis? Ar tuo užsiima pardavimo skyrius, ar kompanija imasi iniciatyvos kaupti ir efektyviausiu būdu klasifikuoti duomenis apie galimus perspektyvius pirkėjus?
  • Pagal kokią metodiką mokomi Jūsų pardavėjai: pagal AIDA (dėmesys, susidomėjimas, troškimas, veiksmas), SPIN (situacija, problema, išvada, sprendimas) ar kitaip? Ar yra priežasčių, dėl kurių vertėtų taikyti kitą pardavimo modelį, kuris esamomis aplinkybėmis būtų efektyvesnis?
  • Ar Jūsų kompanija skaičiavo vidutines pirkėjo paieškos sąnaudas ir ar lygino jas su vidutiniu pirkėjo teikiamu pelnu? Kokia Jūsų padėtis? Kokių veiksmų vertėtų imtis, kad rodikliai pagerėtų?
  • Ar savo pirkėjus vertinate tik kaip pirkėjus, ar kaip klientus, propaguotojus, verslo dalyvius ar net partnerius? Ar galite pakeisti savo santykį su visais pirkėjais ar bent pelningiausius prilyginti partneriams? Ar skatinate savo pirkėjus taip, kad jie taptų Jūsų veiklos plėtros šaltiniu arba bent skleistų geras žinias apie Jūsų kompaniją?
  •  Kokias programas taikote skatindami kryžminius pardavimus? Kaip šias programas būtų galima patobulinti?
  •  Ar skaičiuojate atskirų pirkėjų teikiamą pelną? Koks Jūsų pirkėjų procentas yra nepelningas? Kaip su jais elgiatės? Kaip turėtumėte su jais elgtis?

„Svarbiausias Jūsų turtas, kuris neįrašytas į Jūsų balansą yra – žmonės, reputacija, prekės ženklai ir pirkėjai“. Tedas Levittas

Tokį specialistą Jūs galite turėti tuoj pat, tereikia tik mums paskambinti!

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis