Prekių ženklų teisinis reglamentas

Prekių ženklų teisinis reglamentas

 

Prekių ženklus reglamentuoja LR Prekių ženklų įstatymas (PŽ).

Prekių ženklas (toliau ženklas) – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.

Prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.

Prekių ženklų įstatymas gina šiuos ženklus:

 • Dėl kurių registravimo yra paduoda paraiška Valstybiniam patentų biurui (VPB).
 • Kurie jau yra įregistruoti VPB
 • Kurie yra LR galiojančio tarptautinės ženklo registracijos objektas.
 • Kurie yra pripažinti plačiai žinomais.

Ženklo savininkas gali informuoti visuomenę apie savo teises į tą ženklą savininko teisių apsaugos žymeniu, kuri sudaro raidė R apskritime ir kuris dedamas ženklui iš dešnės (viršuje arba apčioje). Pvz.: DU GAIDELIAI®

PREKĖS ŽENKLO ELEMENTAI:

Ženklai, kuriems taikoma PŽ įstatymo nustatyta teisinė apsauga, gali būti sudaryti iš šių žymenų:

 1. žodžių, asmenų pavardžų, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių,
 2. raidžių, skaitmenų,
 3. piešinių, emblemų,
 4. erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos),
 5. spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos,
 6. bet kokio šio straipsnio 1-5 punkte nurodytų žymenų derinio.

NEREGISTRUOJAMI PREKIŲ ŽENKLAI:

 1. neatitinka ženklo elemento požymių,
 2. neturi jokio skiriamojo požymio,
 3. dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje yra tapęs bendriniu,
 4. žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas,
 5. gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės,
 6. prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėmis visuomenės normoms, žmogiškumo principams,
 7. yra arba vien forma, kurią lemia pačių prekių rūšis, arba forma, būtina techniniam rezultatui gauti, arba forma, suteikianti prekėms esminę vertę,
 8. yra sudarytas iš Lietuvos Respublikos oficialiojo ar tradicinio (trumpojo) valstybės pavadinimo, herbo, vėliavos ar kitų valstybės heraldikos objektų ar juos mėgdžiojantis, taip pat garantinių ir prabos ženklų, antspaudų, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklų, jeigu nėra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas institucijos nustatyta tvarka leidimo naudoti juos ženkle,
 9. sudarytas iš žymenų, kuriems registruoti nėra gauta kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetetingų institucijų sutikimo,
 10. yra didelės vertės simbolis, ypač religinis simbolis,
 11. sudarytas iš gegofrafinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti prekėms, kilusioms iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, jeigu šios nuorodos naudojimas tokių prekių ženkle Lietuvos Respublikoje gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos,
 12. sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti vynui ar stipriems alkoholiniams gėrimams, kilusiems iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, net ir tada, kai jis nurodo tikrąją prekių kilmės vietą, arba kai ta geografinė nuoroda pateikiama išversta į kitą kalbą, ar kai ji vartojama su papildomais apibūdinamaisiais žodžiais, pavyzdžiui, „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar panašiai.
'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis