Rinkos tyrimai. Kaip juos atlikti?

Kaip atlikti rinkos tyrimą?

Rinkos tyrimai yra atliekami rinkos tyrimų kompanijų, tačiau galima rinkos tyrimą atlikti ir patiems įmonės darbuotojams.
Jeigu nutarėte rinkos tyrimą atlikti savarankiškai, Jums reikia apgalvoti apie:
• Kokią tiksliai sritį tirsite. Ar tyrimas bus susijęs su reklama, komercine veikla, produktų pardavimu, prekių gamyba? Ir nusistatykite, ką siekiate išsiaiškinti: kas yra Jūsų potencialūs pirkėjai, kokie jų lūkesčiai, koks jų galimas požiūris į naują gaminį. O galbūt norite pamatuoti reklamos kampanijos efektyvumą?
• Koks Jūsų tyrimo objektas. Ši vieta yra labai svarbi atliekant rinkos tyrimą, todėl rekomenduojame pasitarti su rinkos tyrimų specialistais arba kolegomis. Turite atsakyti į klausimą, ką tiriate ir ką šis tyrimas turi parodyti. Kitaip tariant, kokią problemą siekiate išspręsti savo tyrimu?
• Kokia situacija rinkoje. Panagrinėkite, kokie panašus tyrimai jau buvo atlikti. Galbūt jau toks pats tyrimas buvo atliktas, ir Jums nebereikės jo daryti, o tiesiog pasinaudosi tyrimo išvadomis sprendžiant savo verslo problemas.
• Koks tyrimo planas. Nuspręskite, kokius žmonės apklausinėsite, kaip ir kur juos rasite, kaip užmegsite ryšį. Ir dar kartą pagalvokite ar Jūsų tikslas ir Jūsų metodas padės rasti tiksliausią atsakymą.
• Koks tyrimo metodas. Galima rinktis kiekybinį arba kokybinį tyrimo metodą. Kiekybinis tyrimas tinkamas tuomet, kai svarbu sužinoti didelės imties žmonių nuomonę vienu ar keliais konkrečiais klausimais. Kokybinis tyrimas tinka išsamesnei analizei ir atliekamas su maža tiriamųjų grupe.
• Koks tyrimo instrumentas. Tai yra, kokiu būdu atliksite tyrimą. Ar tai bus apklausa, ar fokus grupė, interviu, apklausa telefonu arba el. paštu. Kai nusprendėte, kokiu būdu atliksite apklausą, turite susidaryti klausimyną (anketą). Jeigu darysite interviu arba apklausą vykdysite gyvai, vis vien būtina pasirengti klausimus.
• Kaip surinksite duomenis. Galite naudoti internete pateikiamomis nemokamomis formomis arba pačių sudarytomis lentelės. O svarbią garso ar vaizdo medžiagą įrašykite.
• Kaip analizuosite duomenis. Surinkti duomenys bus prasminga tik tuomet, kai iš jų bus galima pateikti išvadas. Gerai apgalvokite, kokiomis priemonėmis analizuosite duomenis. Duomenys turi būti surūšiuoti į prasmines grupes, pavyzdžiui pagal lytį, amžių, pajamas ir pan. Ir duomenis atvaizduokite lentelėmis, grafikais.
• Kaip atvaizduosite duomenis. Pagalvokite, ką iš surinktų duomenų išskirti, kas yra svarbiausia ir ką pateikti pristatomoje medžiagoje. Po tyrimo reikia pateikti ne tik grafikus, bet ir rekomendacijas, išvadas. Duomenų analizė turi būti atlikta kritiškai ir nuodugniai išanalizuota. Tik tokie duomenys padės planuoti tolimesnius verslo veiksmus bei spręsti problemas.
Taigi, atlikti rinkos tyrimą nėra paprasta. Tai reikalauja daug pasiruošimo, įžvalgos, kritiškumo, nuodugnumo. Tikimės, kad pristatyti bendrieji tyrimo organizavimo principai padės geriau suprasti, kas yra rinkos tyrimas, kaip ji pritaikyti sprendžiant savo verslui aktualius klausimus.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis