Kūrybiškumo įrankis – ŠEŠIOS SKRYBĖLĖS

Šešios skrybėlės – Edwardo de Bono kūrybingo mąstymo technika

E. de Bono pateikė kūrybingo mąstymo technika – šešios skrybėlės, kurias galima naudoti tiek versle, tiek asmeniniame gyvenime priimant sprendimus. Visos technikos esmė, kad yra šešios skirtingų spalvų skrybėlės, kurios atspindi tam tikrą mąstymą būnant su tą skrybėlę.

Apie kiekvieną skrybėlę plačiau:

 • Balta skrybėlė.  Užsidėję baltą skrybėlę domimės faktais, būname neutralūs, be emocijų. Racionaliai analizuojame faktus ir reiškinius. Mums rūpi, kokią informaciją turime, kokios trūksta, iš kur ir kaip galėtume jos gauti. Taigi, balta skrybėlė simbolizuoja faktus, todėl mąstant apie problemą užsidėjus baltą skrybėlę reikia galvoti tik apie konkrečius faktus ir patvirtintą informaciją. Tai gali būti statistiniai duomenys, ekspertų nuomonės (bet svarbu, kad ne paties mąstytojo nuomonė): tam, kad būtų galima susidaryti kuo objektyvesnį vaizdą. Svarbu atsižvelgti į duomenų tikslumą, patikimumą ir naujumą.
 • Žalia skrybėlė. Su šia skrybėle būname kūrybingi, stengiamės daryti įdomius, neįprastus dalykus, generuojame naujas idėjas, siūlome įvairius neįprastus sprendimų variantus, ieškome kitų kelių, kitų galimybių. Ji simbolizuoja fantaziją, pabrėžiamas sąmoningas naujų idėjų kūrimas, skatinama nesustoti ties tradiciniais sprendimais ir ieškoti alternatyvų. Pasinaudojus atsitiktinio žodžio metodu, ieškoma fantastiškiausių ir kvailiausių problemos sprendimo būdų. Tačiau būtina atsiriboti nuo kritikos. Negalvojama teisinga ar ne, o beriamos visos idėjos, kurios ateina į galvą.
 • Geltona skrybėlė. Užsidėję šią kepurę reiškinius, mintis, idėjas vertiname pozityviai, esame nekritiški, galime nepamatyti slypinčių pavojų. Ji simbolizuoja teigiamus problemos sprendimo aspektus. Į problemą žiūrima per optimizmo prizmę, galvojama tik apie teigiamus rezultatus, optimistines prognozes ir t.t. susitelkiama ties konstruktyviu mąstymu ir idėjų įgyvendinimu.
 • Juoda skrybėlė. Juoda spalva rodo, kad mąstome negatyviai, matome tik neigiamus reiškinio ar minties aspektus, esame kritiški. Šis mąstymo būdas padeda išvengti galimų klaidų. Mąstymas juodąja skrybėle susijęs su atsargumu. Stengiamasi apsvarstyti pasiūlymo riziką, pavojus, įžvelgti potencialas problemas ir kliūtis. Trūkumai nurodomi tam, kad juos būtų galima pataisyti, kitaip tariant šios skrybėlės tikslas nurodyti rizikingas vietas, kurios gali būti silpnos arba žalingos, todėl joms reikalingas papildomas dėmesys.
 • Raudona skrybėlė. Su šia skrybėle mažai dėmesio skiriame faktams ir argumentams, mums rūpi tik emocinė reakcija į dalykus (linksma, liūdna, myli, nemyli, patinka, nepatinka ir pan.), negalime racionaliai analizuoti faktų ir argumentų. Ji įtvirtina jausmus, nuojautą kaip teisėtą mąstymo dalį. Svarbiausia, jog emocijos neprivalo būti logiškos ar pastovios ir jų visiškai nereikia pagrįsti. Jeigu manai, kad kažkas nepasiseks, tai užtenka pasakyti, kodėl taip manai. Tiesiog užtenka įvardinti, kad vienas ar kitas problemos sprendimo būdas neatrodo patraukliai, arba kaip tik atvirkščiai – nuojauta kužda, jog viskas bus gerai.
 • Mėlyna skrybėlė. Mąstymas užsidėjus šią skrybėlę sujungia, apibendrina kitų skrybėlių mąstymą. Ji paprastai dėvima veiklos pradžioje ir pabaigoje. Pradžioje nusakome situaciją, numatome, ką reikia pasiekti. Pabaigoje dėvint mėlyną skrybėlę pateikiamos išvados, sprendimai, nusakoma, kas bus daroma toliau. Mėlynoji skrybėlė – tai kontrolės kepurė, kuria organizuojamas pats mąstymo procesas. Mėlynąją skrybėlę dėvintis žmogus apibūdina situaciją, suformuoja klausimus, formuoja skrybėlių naudojimo seką. Ši skrybėlė taip pat atsakinga už santraukas ir apibendrinimus bei išvadas. Ji verčia laikytis tvarkos.

Taigi, skrybėlių naudojimo seka:

  1. Pirmiausiai išsiaiškiname situaciją, svarstymo eigą (mėlyna skrybėlė).
  2. Pateikiame faktus, susijusius su svarstomu dalyku (balta skrybėlė).
  3. Generuojame idėjas, susijusias su svarstomu dalyku (žalia skrybėlė).
  4. Įvertiname idėjas nustatydami galimus pranašumus (geltona skrybėlė) ir trūkumus bei kliūtis (juoda skrybėlė).
  5. Išsakome jausmus, susijusius su skirtingomis alternatyvomis (raudona skrybėlė).
  6. Apibendriname ir priimame sprendimą (mėlyna skrybėlė).
'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis