Marketingas ar Rinkodara

Marketingas ir Rinkodara? Tas pats mokslas ar skirtingas?

Daugeliui kyla klausimas ar marketingas ir rinkodara yra vienas ir tas pats mokslas? Ateik į mūsų vedamus seminarus ir sužinosi:)

Toks pasimetimas atsiranda dėl to, kad lietuviškas žodis „rinkodara“ ne visai tiksliai atitinka sąvokos „marketingas“. Taigi, visuomenėje egzistuoja publicistinio ir profesionalaus šių sąvokų suvokimo skirtumas, dviprasmybė, painiava bei nesusikalbėjimas.

Lietuvos kalbininkai primigtinai siūlo žodį „marketingas“ keisti į terminą „rinkodarą“. Tačiau šie du terminai Lietuvoje yra suvokiami skirtingai.

Marketingas, iš mokslinės pusės reiškia verslo veiklos sistemą, apimančia norus tenkinančių gaminių kūrimą, kainų nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, planavimo ir vykdymo procesas norint pasiekti mainus, patenkinti žmogaus ir organizacijos tikslus. Pagrindinė taisyklė yra keturi „P“  (price, product, placement, promotion). Į šią taisyklę įeina visi pagrindiniai vartotojo sprendimą veiksniai.  Dabar dar prisidėjo 3 „P“ (people, packaging, positioning). Mokslinėje literatūroje yra nurodoma, kad „Marketingas – procesas, kurio metu įmonės ištekliai derinami su esamais arba formuojamais klientų ar vartotojų poreikiais tokiu būdu, kad tai atitiktų visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius. Marketingas, kaip mokslas, yra žinių ir metodų visuma apie įmonės ar individo tikslų siekimą rinkos sąlygomis“.  P. Kotleris marketingo sąvoką apibūdina taip: „Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų“.

Tuo tarpu apie rinkodarą rašoma taip: „Rinkodara yra pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos“.

Lietuvos kalbą ir terminus kontroliuojanti tarnyba uoliai vykdo kalbos sergėjimo funkciją. Tokią funkciją vykdant reikia kalbinio profesionalumo, didelės išminties, tolerancijos ir sugebėjimo kompleksiškai suvokti ir suderinti tautinius ir tarptautinius klausimus. Yra gerai, kai kontroliuojami akivaizdūs ir vienareikšmiškai suprantami objektai ir reiškinių pavadinimai. Tačiau, kai pavadinimo autoriai prievartiniu būdu bruką savo pavadinimą, kurio turinio ir esmės jie nesupranta, tai darosi visai nepriimtina ir tik klaidina visuomenę.

Yra nurodyta, kad lietuviškuose leidiniuose žodis „marketingas“ turi būti keičiamas į žodį „rinkodarą“. Kalbininkai mano, kad tarp „marketingo“ ir „rinkodaros“ galima dėti lygybės ženklą. Taigi, vadovaujantis tokiu požiūriu, Lietuvoje marketingas ir rinkodara reiškia vieną ir tą patį. „Marketingo“ vertinimas lietuviškai yra „rinkodara“. Tačiau marketingo mokslo profesoriai nesutinka, kad tai yra tinkamas vertimas.

Marketingo sąvoką Lietuvoje atitinka du terminai – „rinkodara“ ir „rinkotyra“. Šie terminai supainiojo netgi mokslo visuomenę. Taip pat „rinkodaros“ termino populiarinimas sutrikdė ir marketingo mokslų nestudijavusius žmones. Rinkotyra apskritai yra tik dalis marketingo. Vaizdžiai kalbant, tenka talpinti visą apsiaustą į to paties apsiausto kišenę. Taigi, tokia painiava trikdo visuomenę ir verslo praktikus.

Profesorių nuomone, vien kalbos motyvai nėra pakankamai svari prielaida vietoje „marketingo“ vartoti „rinkodaros“ terminą. Jie mano, kad šie terminai turi skirtingą reikšmę. Jei žodis marketingas turi būti verčiamas vien dėl kalbinio  principo ir nesitariant su atitinkamų sričių mokslo žinovais, tai visa tai veda į mokslinę trumparegystę, painiavą ir klaidina visą Lietuvą.

Apibendrinant, paaiškėjo, kad marketingo mokslo žinovai prieštarauja rinkodaros sinonimui marketingui. Tačiau lietuvių kalbos specialistai sako, kad tai yra vienas ir tas pats. „Marketingas“ lietuviškai reiškia „rinkodara“. Tai tik vertimas. Tiek po marketingo, tiek po rinkodaros turiniu slepiasi tie patys dalykai.

Marketingas ar/ir Rinkodara linksmai:)

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis