Prekinis ženklas

Kas yra prekės ženklas ir kokia jo vertė?

Prekės ženklas – tai gali būti žodis ar jų junginys, simbolis, raidė, skaitmuo, piešinys, emblema, šūkis, pačios prekės erdvinė charakteristika (vaizdas, pakuotė, forma, spalva), kuri žymi ir padeda atskirti vienam asmeniui ar įmonei priklausančią prekę (paslaugą) nuo kitam asmeniui ar įmonei priklausančios prekės (paslaugos).

Prekės ženklas –  tai vienas iš rinkodaros ir reklamos elementų. Gerą reputaciją turintis prekės ženklas, jo savininkui duoda nemažai naudos.

Prekiniai ženklai buvo pradėti naudoti jau viduramžiais. To reikėjo, kad būtų galima pažymėti ir atskirti amatininkų bei pirklių prekes. Atsiradęs prekių žymėjimas supaprastino gamybos bei prekybos apskaitą ir sukontroliavo nekokybiškas prekes. Kai kuriems vis dar naudojamiems prekės ženklams jau daugiau nei 100 metų.

Pagrindinė prekės ženklo funkcija – identifikuoti prekės šaltinį. Prekės ženklas – tai tarsi kalba, kuria gamintojai kalbasi su vartotojais. Kartais prekės ženklai tampa tokie žinomi, kad niekas nebenaudoja daikto pavadinimo, užtenka pasakyti ženklą ir visi supranta apie ką kalbama, pavyzdžiui „Mercedes“, „Coca-Cola“, „Maxima“, „Akropolis“ ir pan. Šie prekės ženklai žmonėms taip gerai žinomi, kad jie net nebesusimąsto, kad „Mercedes“ – tai moters vardas, o „Akropolis“ – istoriškai žymi vieta Graikijoje. Prekės ženklas dažnai atlieka anoniminio prekės šaltinio identifikavimo rolę. Vartotojai žino apie prekę, bet negali pasakyti įmonės pavadinimo, kuriai priklauso ženklas. Taigi, dažnai įmonės pakeičia savo įmonės pirminį pavadinimą į prekės ženklą.

Antroji prekių ženklo funkcija – užtikrinti prekės (paslaugos) kokybę. Jei vartotojas yra patenkintas prekės (paslaugos) kokybe, tai jis ir vėl norės įsigyti tą pačią prekę ateityje, todėl svarbu užtikrinti, kad gautų tą pačią kokybę.

Prekės ženklas, įgijęs tam tikrą reputaciją tarp vartotojų, tampa reklamine priemone. Taip atsiranda niša naujai pasirodžiusiai prekei (paslaugai) su uždėtu prekės ženklu. Vartotoją dažnai su kai kuriais prekių ženklais sieja emocinis ryšys bei ypatingas pasitikėjimas, todėl vartotojai perka būtent to prekės ženklo prekes (paslaugas).

Prekės ženklas turi savo vertę. Iš pradžių, vertė tolygi registravimo išlaidoms, tačiau vėliau, įgijus reputaciją, prekės ženklo vertė išauga. Pačių brangiausių pasaulyje prekių ženklių vertė siekia milijardais dolerių. Svarbu, kad savo prekės ženklą įregistruotumėte. Registracija suteikia Jums teisę naudoti ženklą bei suteikia  teisę uždrausti kitiems gamintojams be Jūsų sutikimo įregistruoti bei naudoti tapačius ar panašius ženklus tokioms pat ar panašioms prekėms bei paslaugoms komercinėje veikloje.

Prekės ženklo vertę sudaro:

 • Piniginė vertė. Tai – papildomos pajamos, kurios gaunamos iš produkto su prekės ženklu pardavimo, lyginant su pajamomis, gaunamos iš to paties produktų tik be prekės ženklo pardavimo.
 • Neapčiuopiama vertė. Tai nemateriali prekės ženklo vertė, kurios negalima įvertinti nei kainos, nei kokybiniais produkto vertinimo kriterijais.
 • Įsivaizduojama kokybė. Tai numanomas kokybės ir sukurto įvaizdžio derinys, neatsižvelgiant į kitas produkto savybes.

Prekės ženklas sukuria pridėtinę vertę įmonės gaminamai produkcijai ar teikiamoms paslaugoms:

 • Prekės ženklas leidžia brangiau parduoti produkciją;
 • Mažesnės rinkodaros sąnaudos;
 • Didesnis pirkėjų dėmesys.

Tačiau neteisingai naudojamas prekės ženklas gali sukurti ir neigiamą vertę – pirkėjai dažniau vertina prekės ženklą, o ne tam tikro produkto kokybines savybes.

Prekės ženklo platformą sudaro 5 jutimai: vaizdas, garsas, skonis, lytėjimas, kvapas. Visi jutikliai sukelia vidinę emociją ir suteikia energijos prekės ženklui.

Visi šie jutimai priverčią garbinti prekės ženklą.

Vertingiausi prekės ženklai 2013 m. (mlrd. USD):

  1. Google“ 158,843
  2. Apple“ 147,88
  3. IBM“ 107,541
  4. Microsoft“ 90,185
  5. McDonald’s“ 85,706
  6. Coca Cola“ 80,683
  7. Visa“ 79,197
  8. AT&T“ 77,833
  9. Marlboro“ 67,341
  10. „Amazon“ 64,255

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis