Organizacijos tapatybės formavimas

Kaip atlikti organizacijos tapatybės formavimą?

Organizacijos be žmonių nėra, todėl į organizacijos tapatybės formavimą turi įsitraukti visas kolektyvas. Organizacijos tapatybę sudaro jos veikla, kultūra, struktūra, žmonės ir požiūris į juos.
Organizacijos tapatybė turi būti aiški, svarbi ir išskirtinė. Dažnai atsitinka taip, kad organizacijos save apibūdina vienaip, o kiti ją mato kitaip. Organizacijos tapatybę yra pakankamai sunku ištirti. Svarbu, kaip ją suvokia darbuotojai. Deja, dažniausiai darbuotojai kalba taip, kaip mano, kad vadovas norėtų, kad jie kalbėtų.
Kad būtų stipri organizacija, reikia, kad vadovai ir darbuotojai kalbėtų viena kalba. Tam organizuojamos organizacijos tapatybės formavimo strateginės sesijos.
Pirmiausia, šios strateginės sesijos negali vykti darbo vietose. Visi darbuotojai turi būti išvežami ten, kur gali atsiriboti nuo kasdienės darbo aplinkos, kur nėra šiuolaikinių technologijų, Wi-Fi ryšio ir kitų dalykų, trukdančių efektyviai komunikacijai. Darbuotojai turi nejausti galios iš vadovų pusės ir turi atsirasti neformalus bendravimas.
Antra, visas kolektyvas pasidalina į grupes ir diskutuoja grupėse. Grupėse dirba skirtingų pareigų asmenys.
Trečia, visi nariai sugalvoja, kaip apibūdinti organizaciją 5 žodžiais ir tuomet turi grupėje susitarti dėl 5 bendrų žodžių. Vieni kitus įtikina, kad būtent tie 5 žodžiai yra pagrindiniai, kurie apibūdina organizaciją. Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas yra senas, prestižinis, išmintingas, pripažintas, neinovatyvus.
Ketvirta, kai visos grupės turi po 5 žodžiais, tuomet visas kolektyvas turi bendrai nuspręsti, kurie 5 žodžiai iš visų išsakytų yra svarbiausi ir pagrindiniai. Pagrindinius žodžius atrinkti reikia pamėginant juos apibūdinti konkrečiais veiksmais. Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas yra senas, nes įkurtas seniai, jo pastatai seni ir pan. Apibūdinimai turi tikti prie tų žodžių.
Kai kolektyvas susitaria dėl penkių žodžių, tuomet būtina visiems sukurti bendra sakinį, panaudotus tuos žodžius. Tas sakinys atspindės organizacijos tapatybės esmę. Pavyzdžiui, agentūra „Marketingo valdymas“ taip pat atliko organizacijos tapatybės formavimo strateginę sesiją ir išgrynino 5 pagrindinius žodžius: komandinė dvasia, universalumas, kompetencija, naudingumas, informatyvumas. Būtent iš šių žodžių kilo ir pagrindinis sakinys: „Marketingo Valdymo Agentūra yra komanda, kuri dirba universaliai, pasinaudodama savo kompetencijomis bei suteikdama savo klientams įvairiapusišką naudą ir informuodama juos apie naujoves.“
Formuojant organizacijos tapatybę būtent pagalvoti ir apie šiuos dalykus:
• Kokie yra simboliai (pastatas, vadovas, logotipas);
• Kokie yra herojai, kas galėtų papasakoti organizacijos istoriją;
• Kokios yra šventės, ar švenčiami gimtadieniai. Šventės suvienija kolektyvą ir daug ką pasako apie pačią organizaciją. Parodo organizacijos vertybes ir kokia yra.
Taigi, organizacijos tapatybę formuoti yra svarbu tam, kad žmonės inicijuotų tradicijas, šventes, prisimintų įvykius ir tai sklistų iš lūpų į lūpas. Kai visas kolektyvas vienodai supranta organizaciją, jos vertybės, tai gali eini vienu ir tuo pačiu keliu tikslų link.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis