Ką apie BDAR turi žinoti kiekvienas?

Ką apie BDAR turi žinoti kiekvienas?

 

BDAR bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris įtvirtina tokias asmens duomenų ir privatumo apsaugos srities žmogaus teises:

 • teisė būti informuotam,
 • teisė susipažinti su asmens duomenimis,
 • teisė reikalauti ištaisytiduomenis,
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis,
 • teisė apribotiduomenų tvarkymą,
 • teisė į duomenų perkeliamumą.

Taigi, kiekviena organizacija ar asmuo, tvarkantis asmens duomenis profesiniais tikslais privalo gerbti ir garantuoti šių žmogaus teisių įgyvendinimą.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) taikomas visoms organizacijoms ir asmenims, tvarkantiems asmens duomenis profesiniais tikslais, taigi tiek smulkiam ir vidutiniam verslui, didelėms įmonėms, valstybės institucijoms, advokatams, notarams, antstoliams ir kt. Visos organizacijos turi laikytis šio reglamento.

Verslai, turintys savo svetaines, dažnai naudoja Facebook Pixel. Tai yra reklamos įrankis, skirtas fiksuoti kas apsilanko svetainėje, kokius veiksmus atlieka ir pagal tai optimizuoti reklamą Facebook tinkle. Taigi, jeigu verslai naudoja Facebook Pixel įrankį ir renka asmens duomenis savo nustatytiems tikslams pasiekti, tai tokiu atveju jie turi pareigą apie asmens duomenų rinkimą informuoti vadovaudamiesi BDAR nuostatomis. Tokių asmens duomenų tvarkymui taikomi bendri BDAR įtvirtinti reikalavimai.

Jeigu yra nesilaikoma naujojo įstatymo, tai BDAR numatyto ne tik baudas, bet ir kitas sankcijas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, kaip ir dabar, galės teikti nurodymus dėl pažeidimų ištaisymo, skirti papeikimus. BDAR numatyta, kad, pažeidus reglamento nuostatas, gali būti skiriamos administracinės baudos, kurios kiekvienu konkrečiu atveju turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Taigi bauda gali siekti iki 2–4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba iki 10 000 000–20 000 000 EUR.

Jeigu turite specifinių klausimų ar neaiškumų, susijusių su asmens duomenų tvarkymo klausimais ir norite konsultacijos, galite kreiptis į Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros instituciją.

Dar keletas dalykų, kuriuos privalote žinoti:

 • Asmens duomenys – tai ne tik asmens kodas, bet ir el. pašto adresas, telefono numeris, namų ar darbovietės adresas. Bet kokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę ir su ta tapatybe susijusi informacija. Ir visų šių duomenų saugumas privalo būti užtikrintas.
 • Asmens duomenimis NĖRA LAIKOMA informacija apie juridinio vieneto vadovą (viešai internete skelbiamas telefono numeris, el. pašto adresas);informacija apie interneto puslapio lankytojus ir jų veiksmus tuo atveju, kada turime bendrą vartotojų grupės elgesio ataskaitą, tačiau neturime galimybės susieti šios informacijos su konkrečiais asmenimis.
 • Naudojant asmens duomenis rinkodaros ar kitais su verslu susijusiais tikslais yra svarbu gauti asmens sutikimą jo duomenų naudojimui.
 • Net ir turimas VIENAS el. pašto adresas ar informacija apie vieną klientą – jau asmens duomenys, kurių saugumą privaloma užtikrinti.
 • Jeigu paslaugas teikiate per Facebook ar kitą panašią platformą ir asmens duomenis gaunate asmenine žinute ar el. paštu  – privalote užtikrinti, kad prie tos paskyros priėjimo neturi tretieji asmenys.
 • Siųsdami naujienlaiškius privalote užtikrinti aiškiai matomą, nemokamą ir lengvai įvykdomą galimybę jų atsisakyti. Taip pat sutikimas turi būti gautas laisva valia, aiškiai suprantant su kuo sutinka bei naujienlaiškių siuntėjas privalo galėti įrodyti, jog gavo sutikimą. Turi būti aiškiai įvardinta, su kokios informacijos gavimu klientas sutinka bei pats sutikimo tekstas – aiškiai, ne dviprasmiškai suformuluotas.

 

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis