Motyvacinės sistemos kūrimas

Motyvacinės sistemos samprata ir kūrimas

Motyvacija, kaip savęs ir kitų skatinimo procesas, yra realizuojamas prisilaikant tam tikrų dėsningumų ir elgesio taisyklių. Todėl motyvacijos sistemos kūrimą būtina išmanyti, jį lemia žinios, telkiančios dėmesį į motyvavimo principus ir tai, ko žmogui reikia, kad gyventų visavertį gyvenimą. Šis, iš pirmo žvilgsnio savaime suprantamas dalykas yra daugelio sėkmingų sprendimų prielaida ir daugelio nesėkmių priežastis, todėl motyvavimo sistemos kūrimas yra svarbus kiekvienai organizacijai.

Motyvavimo sistemos kūrimas apima gausą veiksnių, skatinančių dirbti. Tai darbo užmokestis, savęs įtvirtinimas, pagarba, karjera, kūrybinė atmosfera, savęs, kaip priklausančio tam tikrai organizacijai ar komandai suvokimas, galimybė save įtvirtinti, premijos ir vadovybės pasitikėjimas. Motyvuojantys veiksniai nevienodai skatina skirtingus žmones, todėl motyvacijos fenomenas — suvokti darbo struktūrą taip, kad būtų galima pažadinti žmogaus atsakomybę, savarankiškumą ir adekvatų grįžtamąjį ryšį organizacijai.

Visuotinai pripažįstama, kad darbuotojų motyvacija priklauso nuo paties individo, sąlygų, laiko, profesijos ir t. t. Kiekvienas darbuotojas yra savito, tik jam būdingo charakterio, turi savo vertybių sistemą, individualius darbinius motyvus, yra veikiamas aplinkos faktorių. Dėl to vadovas privalo sąveikauti su darbuotojais, pažinti juos ir sudaryti tokias sąlygas, kad jie savo veikloje panaudotų visą turimą potencialą. Šios aplinkybės taip pat įrodo motyvavimo mokslo reikšmę, kuriant tinkamą jos valdymą. Be to, motyvavimas yra ne pastovus, bet nuolat nesibaigiantis, kintantis ir sudėtingas procesas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pažangiausių vadybos žinių. Būtent motyvavimo sudėtingumas apriboja galimybes vienareikšmiškai pasakyti, kaip ir kokiomis priemonės, kokiais būdais geriausiai motyvuoti konkrečios organizacijos darbuotojus, todėl motyvavimo sistemos kūrimas — tai reiškinys turintis nuolatinio naujumo požymių. Tuo labiau, kad šiandieniniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje žmonių poreikiai  ir interesai nuolat kinta, o ilgai taikomi tie patys metodai darosi neefektyvūs.

Darbuotojų motyvavimas plačiai nagrinėjamas ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kuriose motyvacijos specialistai darbo užmo­kestį ne visuomet laiko pagrindine skatinimo priemone. Kuriant motyvavimo sistemas jie akcentuoja kitus elementus, siekdami ilgalaikio darbuotojo susitapatinimo su organizacija ir ištikimybės jai. Ilgametė verslo praktika akivaizdžiai parodė, kad vien finansinio skatinimo darbuotojams nepakanka. Ypač tai pasakytina apie didesnes nei vidutines pajamas gaunančius žmones. Jiems labai svarbūs tampa ir kiti motyvai: didesnė sprendimų priėmimo laisvė, platesnė veiksmų erdvė, karjera ir t. t. Tačiau Lietuvos sąlygomis galima neabejoti, kad dar bent kelis dešimtmečius daugumai piliečių piniginis darbo atlyginimas bus viena svarbiausių paskatų našiai ir kokybiškai dirbti. Todėl prieš pradedant telkti darbuotojus, numačius kiekvienam skirtą darbą, būtina apibrėžti ir jo darbo užmokestį, nes atlyginimų sistema, dar tik kuriančiai ekonominę gerovę Lietuvai yra darbuotojų motyvacijos pagrindas. Atlyginimai organizacijoje nėra tik paprasta nustatyto dydžio suma. Tai motyvavimo sistemos dalis, kurią reikia labai kruopščiai kurti. Būtina gerai suprasti jos funkcionavimo dėsnius ir motyvacijos poveikį. Todėl šiame darbe atlyginimui, kaip motyvacijos sistemos dėmeniui skiriamas pakankamas dėmesys. Tai ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis įvairiapusių žinių, patirties bei išsamios kiekvienos konkrečios organizacijos veiklos analizės.

Norint efektyviai motyvuoti savo darbuotojus, reikia atlikti darbuotojų motyvacijos tyrimą ir tik jis Jums pasakys, kas motyvuoja Jūsų darbuotojus, o kas ne. Nemotyvuokite savo personalo vadovaudamiesi savomis asmeninėmis nuostatomis. Pvz.: Jums atrodo, kad prabangus kalėdinis įmonės vakarėlis bus gera motyvacija visam kolektyvui, o pasirodo žmonėms labiau patiktų turėti dar vieną papildomą nedarbo dieną.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis