Personalo motyvacijos tyrimas

Darbuotojų motyvacijos vertinimas

Motyvacijos Tyrimas

Motyvacija – tai vidinės ir išorinės jėgos, kurios verčia žmogų vienaip, ar kitaip elgtis.

Darbuotojų motyvavimas – tai viena iš sunkiausių užduočių darbdaviui, norinčiam valdyti savo verslą. Vadovas norėdamas motyvuoti savo darbuotojus ir pasiekti savo tikslų, privalo žinoti darbuotojų poreikius.

Darbuotojų motyvacija – tikslingos veiklos skatinimo procesas, susijęs su darbuotojų poreikių tenkinimu. Siekiant, kad darbuotojai įvykdytų pateiktas darbo užduotis, būtina įvertinti, kas skatina darbuotojus elgtis vienaip ar kitaip bei nuolatos tobulinti motyvavimo sistemą. Darbas, kuriame žmogus jaučiasi patogiai, jaučiasi vertinamas ar su malonumu atlieka jam patikėtas užduotis, yra vertybė ir būtina sąlyga kiekvienam darbuotojui jaustis motyvuotai, o kartu dirbti efektyviai, o įmonei gera darbuotojo savijauta atneš tik pelną.

Motyvacija – tai specialus mokslas, padedantis aprūpinti organizaciją reikiamais žmonėmis reikiamoms pareigoms, reikiamu laiku, siekiant organizacijos išskirtinumo tarp kitų organizacijų. Todėl daroma išvada, kad motyvacijos procesas yra vienas pagrindinių organizacijos gerovę lemiančių šaltinių. Jeigu motyvacijos sistema kuriama teisingai, organizacija turi realią galimybę sėkmingai veikti ir išlikti. Motyvuojantys veiksniai nevienodai skatina skirtingus žmones, todėl motyvacijos fenomenas – suvokti darbo struktūrą taip, kad būtų galima pažadinti žmogaus atsakomybę, savarankiškumą ir adekvatų grįžtamąjį ryšį organizacijai.

Darbuotojų motyvavimas yra nuolat kintantis ir sudėtingas procesas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pažangiausių vadybos žinių, todėl motyvavimo sistemos kūrimas, tai reiškinys reikalaujantis nuolatinio tobulinimo. Kadangi ilgai taikomi tie patys motyvavimo metodai darosi neefektyvūs, būtinas nuolatinis motyvavimo sistemos kūrimo problemų suvokimas, turintis didelę reikšmę kiekvienos pažangios organizacijos valdyme.

„MARKETINGO VALDYMO“ agentūra atskleis, kokios motyvavimo priemonės skatina Jūsų darbuotojus dirbti efektyviai:

 • Išsiaiškinami vadovo lūkesčiai darbuotojų atžvilgiu;
 • Su vadovu derinama metodika, padėsianti atskleisti, kokios motyvavimo priemonės darbuotojams yra aktualios;
 • Sukuriamas tyrimo instrumentas, atspindintis tik konkrečios įmonės situaciją;
 • Atliekamas socialinis tyrimas įmonės viduje;
 • Pateikiamos tyrimo išvados bei rekomendacijos motyvavimo sistemos tobulinimui.

MOTYVACIJOS TYRIMO VERTĖ: 

 • iki 10 darbuotojų motyvacijos tyrimas – 900 €
 • iki 30 darbuotojų – 1500 €
 • iki 50 darbuotojų – 2700 €

Susirinkimų Moderavimas

Moderavimas – tai svarbių susirinkimų ar konferencijų kuravimas, kuomet visa grupės energija, kompetencija, galimybės yra nukreipiamos į problemos sprendimą. Moderatorius stebi, koordinuoja susirinkimą tam, kad įmonės darbuotojai susirinkimo metu galėtų išnaudoti visus grupinio darbo privalumus ir pagerinti priimamo sprendimo kokybę, o tuo pačiu nereiktų rūpintis techniniais dalykais.

Moderatorius – tai Jūsų svarbių susirinkimų, konferencijų vedėjas, kuris padės suvaldyti auditoriją, prasmingai išnaudoti laiko resursus.

Moderatoriaus pagrindinės funkcijos:

 • Valdyti auditoriją, jei yra nukrypstama nuo esminės problemos sprendimo;
 • Kontroliuoti numatytą laiko trukmę;
 • Atkreipti dėmesį į esminius dalykus, iškilusius susirinkimo metu;
 • Esminių dalykų konspektavimas (protokolų rašymas);
 • Susirinkimo apibendrinimas.

Kodėl naudinga turėti susirinkimų moderatorių ir susirinkimus protokoluoti?

 • Jei susirinkimai ilgi ir pateikiama daug informacijos, tai ji turi būti sutrumpinta efektyviai komunikacijai.
 • Susirinkime nedalyvavę darbuotojai gali perskaityti protokolus ir suprasti apie ką buvo susirinkimai. Taip mažinamas atotrūkis nuo darbinės informacijos.
 • Taip pat protokolų rašytojas – moderatorius turėtų reguliuoti, kad nebūtų per daug nukrypstama nuo pagrindinio klausimo esmės ir pašnekovą sugrąžinti prie esmės.
 • Protokolai tampa įmonės dokumentai, kurie padeda išspręsti iškilusias problemas, jeigu įvyko nesusikalbėjimas.
 • Protokolai yra naudingi siekiant palyginti darbuotojų tris išsineštas žinias iš susirinkimo su tuo, kas apskritai buvo kalbėta per susirinkimą.
 • Žmogus pristato kelias pagrindines mintis iš prieš tai buvusio susirinkimo ir sulygina darbuotojų pasiimtas žinias su tuo, kas buvo kalbėta.

VERTĖ. Susirinkimo moderavimas –  60 €/1 val.

ENNEAGRAMOS MEISTRĖ / PERSONALO VALDYMO/ KOMUNIKACIJOS SPECIALISTĖ
Greta BESAKIRSKYTĖ

Vieta, kur Vizija tampa Strategija!

Agentūra "MARKETINGO VALDYMAS" yra nuomojamų marketingo specialistų komanda, kuri specializuojasi rinkodaroje ir naudodama savo patirtį, žinias, įgūdžius suteikia Klientams ilgalaikę naudą, prisidėdama prie jų prekės ženklo pardavimų, žinomumo didinimo ar įvaizdžio formavimo.

412

PATENKINTŲ KLIENTŲ

217

PRAVESTŲ MOKYMŲ

29

KOMANDOS NARIŲ

9

AGENTŪRAI METŲ