Žmogiškųjų išteklių rinkodara

Personalo valdymas, personalo atranka

Personalo valdymas, personalo atranka

Motyvuotas žmogus – produktyvus darbuotojas. Žmogiškieji resursai – tai didžiausias įmonės turtas. Įmonės sėkmę lemia žmogiški ištekliai, o įmonės finansiniai rodikliai priklauso nuo pardavėjų kompetencijos. Nei viena įmonė negali egzistuoti be personalo. Įmonės atsiranda tik tada, kai tikslui pasiekti reikalinga bent dviejų žmonių komanda. Kitą vertus, žmonės, būdami individualūs turi savo tikslų ir lūkesčių, todėl įsitraukę į įmonės veiklą jie stengiasi pasiekti ir savo tikslus įvairiomis priemonėmis. Personalo valdymas leidžia išspręsti vieną svarbią praktinę problemą – pasiekti įmonės ir darbuotojų tikslų atitikimą. Visada yra tikimybė atsirasti didesniam ar mažesniam konfliktui, nesutapus darbuotojo ir įmonės lūkesčiams.

Agentūra „MARKETINGO VALDYMAS“ atliks Jūsų įmonės mikroklimato tyrimą ir motyvavimo sistemos tobulinimą:

 • Su vadovu nustatomas tyrimo tikslas ir apklausos būdas (anketavimas, individuali apklausa);
 • Pagal nustatytą tikslą sudaromos apklausos anketos darbuotojams;
 • Vykdoma darbuotojų apklausa pagal pasirinktą apklausos būdą;
 • Gauti rezultatai susisteminami SPSS programa;
 • Pateikiamos apklausos išvados, rekomendacijos, identifikuotų problemų sprendimo  ir motyvavimo sistemos tobulinimo būdai.

Personalo Valdymas Sistema – apima naujų darbuotojų integraciją į kolektyvą, motyvavimo priemones, reikalingos kompetencijos darbuotojų užtikrinimą, darbuotojų lojalumo skatinimą.

PERSONALO ATRANKA

Personalo atranka ir personalo valdymas reikalauja daug laiko resursų. Norint pagauti ‘‘auksinę žuvelę‘‘ reikalinga atitinkama kompetencija personalo valdymo srityje. Kokybiška personalo atranka mažina darbuotojų kaitą, taip mažindama įmonės išlaidas ir kartu didėja darbo efektyvumas, produktyvumas bei pardavimai. Personalo atranka yra vienas svarbiausių dalykų pradedant ir toliau tęsiant verslą. Gera darbo kokybė priklauso nuo to, kas tą kokybę užtikrina. Taigi, įmonės pasiekimai priklauso nuo įmonėje dirbančių asmenų kvalifikacijos, todėl tinkamo kolektyvo pasirinkimas padės pasiekti geresnių rezultatų įmonėje.

„MARKETINGO VALDYMO“ agentūros personalo specialistė Greta BESAKIRSKYTĖ atrinks Jūsų įmonei kompetentingą darbuotoją.

Atrankos eiga:

 • Išsiaiškinami Jūsų lūkesčiai ir suformuluojamas juos atitinkantis darbo pasiūlymas. Tik turėdami viziją ir misiją galite tinkamai pasakyti kokio žmogaus Jums reikia;
 • Darbo pasiūlymas skelbiamas 7- iose nemokamuose ir mokamuose darbo (už mokamus portalus moka atskirai) paieškos svetainėse;
 • Tiesioginė kandidatų paieška – ”galvų medžioklė”;
 • Gautų gyvenimo aprašymų analizavimas;
 • Kandidato savęs pozicionavimo vertinimas socialiniuose tinklalapiuose;
 • Kandidato rekomendacijų tikrinimas;
 • Kandidato veidotyra ir žmogaus tipo pagal Enneagramą nustatymas;
 • Interviu su potencialiu kandidatu ir jo žmogiškųjų faktorių įvertinimas;
 • Kandidato darbinės patirties kompetencijos įvertinimas;
 • Pateikiamos išvados bei rekomendacijos;
 • Įvertinamos rizikos.

VERTĖ: 1 darbuotojo paieška bei atranka trunkanti iki mėnesio laiko – 800 €

Personalo atranka – tai procesas, kurio metu nustatoma ir įvertinama, kurį iš pretendentų pasamdyti tam tikram darbui atlikti.

ENNEAGRAMOS MEISTRĖ / PERSONALO VALDYMO/ KOMUNIKACIJOS SPECIALISTĖ
Greta BESAKIRSKYTĖ

Vieta, kur Vizija tampa Strategija!

Agentūra "MARKETINGO VALDYMAS" yra nuomojamų marketingo specialistų komanda, kuri specializuojasi rinkodaroje ir naudodama savo patirtį, žinias, įgūdžius suteikia Klientams ilgalaikę naudą, prisidėdama prie jų prekės ženklo pardavimų, žinomumo didinimo ar įvaizdžio formavimo.

412

PATENKINTŲ KLIENTŲ

217

PRAVESTŲ MOKYMŲ

29

KOMANDOS NARIŲ

9

AGENTŪRAI METŲ