Strateginis marketingo planas

Strateginių Marketingo Planų Rašymas

Strateginis Marketingo Planas

Strateginis marketingo planas apima įmonės, prekės ženklo, prekės ar paslaugos gyvavimo kelių metų laikotarpį. Išanalizavus konkurentus, ištyrus vartotojų poreikius ir įmonės bei prekės poziciją rinkoje, galima numatyti strateginius veiksmus 1-3 metams į priekį. Įmonei lengviau orientuotis rinkoje, planuotis strateginius veiksmus, nešančius didžiausią naudą.

Strateginis marketingo planas ypatingai padeda, kai reikia įvesti į rinką naują produktą arba verslas tampa mažiau pelningas.

Strateginis Marketingo Planas (1- 3 metams)

 • Veiklos charakteristika.
 • Mikro aplinkos įtaka.
 • Verslo vieta rinkoje.
 • Produktų, paslaugų situacijos analizė.
 • Misija, vizija, tikslai.
 • Įvaizdžio aprašymas.
 • Pozicionavimas.
 • Konkurencinė aplinka.
 • Konkurencinio pranašumo išgryninimas.
 • Tikslinės vartotojų grupės identifikavimas.
 • SSGG analizė: stipriosios ir silpnosios savybės, grėsmės ir galimybės.
 • Marketingo komplekso analizė.
 • Marketingo priemonių auditas.
 • Rėmimas (reklamos galimybės, komunikacijos kanalai).
 • Marketingo strategijos parinkimas (strategijos valdymo piramidė, strateginio valdymo procesai)
 • IŠVADOS bei REKOMENDACIJOS.

KAINA:  nuo 4 000 € (priklauso nuo veiklos ir konkurencijos)

P.S. pagal poreikį, galima ir  kainodara.

Marketingo planas ir konkurentų analizė

Marketingo planas parodo, kaip ir kur bus parduoti produktai, kokių veiksmų bus imtasi, esant tam tikrai situacijai rinkoje. Plane yra numatoma, kaip įeiti į rinkas ir naudoti marketingo programas, kurios padėtų pasiekti iškeltus tikslus. Tinkamas marketingo planas skatina sisteminį įmonės veikimą ir konkurencinį pranašumą.

Marketingo planas:

 • Tikslų nustatymas;
 • Konkurencinio pranašumo išgryninimas;
 • Tikslinės vartotojų grupės identifikavimas;
 • Pozicionavimas;
 • Kainodara, reklamos galimybės, platinimo kanalai;
 • Marketingo priemonių auditas.

Kaina: 1 900 €

Konkurentų analizė:

 • Jūsų veiklos auditas;
 • Tiesioginių ir netiesioginių konkurentų verčių analizė;
 • Jūsų įmonės teikiamų verčių vartotojams išgryninimas.

Kaina: 1 500 €