Viešieji ryšiai – piaras (PiaR)

Kas yra PIAR’as?

Piaras (PiaR) – tai iš anglų kalbos žodis, reiškiantis ryšiai su visuomene arba viešieji ryšiai. Piar’as – tai veiksmai, kuriais subjektas skleidžia informaciją ir siekia suformuoti tikslinių grupių požiūrį į save.

Viešieji ryšiai turi ne vieną apibrėžimą, tačiau visų jų esmė ta pati. Ryšiai su visuomene yra svarbūs organizacijos reputacijos, patikimumo ir įvaizdžio kūrimui ir palaikymui. Būtent nuo to, kaip organizacija komunikuos su jai svarbiais adresatais, priklausys jos įvaizdis ir reputacija.

Viešųjų ryšių filosofija yra paprasta – reikia gauti visuomenės pritarimą ir palaikymą. Tuomet bus daug lengviau sėkmingai siekti organizacijos tikslų. Būtent per piarą galima visuomenę supažinti su pokyčiais ir prie jų pripratinti. Piaras ne tik padeda sukurti organizacijos įvaizdį, bet ir padeda organizacijai įgyti pavidalą.

Kiekvienas reiškinys turi savo įvaizdį. Įvaizdis priklauso nuo tikslinių grupių vertinimų visumos. Ryšiai su visuomene bei kitos komunikacijos priemonės padeda tą įvaizdį formuoti.

Taigi, viešieji ryšiai susideda iš planuojamos komunikacijos formų – išorinių ir vidinių – tarp komunikuojančio subjekto  ir jo auditorijos, siekiant konkrečių tikslų.

Išorinė komunikacija – tai tokia veikla, kuomet komunikuojantis subjektas nori suformuoti tikslinių išorinių grupių nuomonę tam tikru klausimu.

Tokias priemonės subjektas gali pasitelkti:

  • Pranešimas žiniasklaidai. Pranešimą žiniasklaidos atstovams parengia komunikuojantis subjektas. Jis pateikia tekstinį ir (ar) vaizdinį pranešimą, kuriame išsakomos pagrindinės naujienos, pateikiama subjekto atstovo pozicija ir pateikiami kontaktai tolesniam žiniasklaidos bendravimui.
  • Spaudos konferencija. Tai renginys, kurio metu žiniasklaidos atstovams galima gyvai pateikti informaciją apie įvykius ir komunikuojančio subjekto atstovo vertinimus.
  • Reklamos straipsnis. Ši priemonė turi ir reklamos, ir ryšių su visuomene požymių. Užsakovas sumoka už spaudos plotą ir tuomet gali kontroliuoti straipsnio turinį.

Vidaus komunikacija – tai informacijos dalijimasis organizacijos viduje ir su itin artimai susijusiomis grupėmis.  Šios komunikacijos tikslas, kad visi organizacijos viduje turėtų vieningą supratimą apie vykdomas veiklas bei bet koks skirtingas, subjektyvus jų vertinimas neturėtų įtakos pasiekti numatytų veiklos rezultatų.

Taigi, viešieji ryšiai turėtų būti suprantami plačią prasme ir apimti daug funkcijų: įvaizdžio formavimą, organizacijos reprezentavimą, vadovybės konsultavimą, krizių ir konfliktų vadybą, ryšius su vartotojais, žiniasklaida, vyriausybe, vidinius ryšius, papildomo finansavimo paiešką. Tačiau dažniausiai ryšiai su visuomene suprantami, kaip ryšiai su žiniasklaida ir organizacijos reklama, nes tik tai yra matoma, o kita ryšių su visuomene veikla yra nematoma.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis