Komunikacijos Specialistai

Kas yra komunikacijos specialistai?

Komunikacijos specialistas labai plati sąvoka ir daugelis iki šiol turbūt nesupranta, ką jis daro ir ką tai apima. Netgi universitetuose kiekvienais metais yra paruošiama nemažai komunikacijos specialistų, tačiau kiekvienas jų gauna vis kitokį pavadinimą, kas dar labiau apsunkina suvokimą, kas tai yra.

Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, komunikacijos fakultetas turi 9 skirtingas magistratūros studijų programas, tačiau kiekvienas studentas baigęs magistratūrą tampa komunikacijos meistras.

Taigi apie kiekvieną specialybę konkrečiau.

  • Analitinė žurnalistika. Šioje programoje rengiami profesionalūs žurnalistai, kurie geba dirbti tiek tradicinėje, tiek modernioje organizacijoje, suvokia masinės komunikacijos funkcionavimo principus ir yra pasirengia analizuoti ir kurti visuomenei aktualias temas, pradedant nuo politikos baigiant meno faktais.
  • Darnaus vystymosi komunikacija. Šioje programoje magistrai įgyja žinių kurti ir įgyvendinti darnaus vystymosi integruotas komunikacijos programas, kritiškai ir kūrybiškai vertinti darnaus vystymosi komunikacijos specifiką.
  • Medijos ir skaitmeninė leidyba. Šioje programoje įgyjamas gebėjimas vertinti visuomenės komunikacijos naujoves, pasirinkti tinklaveikos visuomenėje efektyvius skaitmeninių ir spausdintinių medijų reklamos ir platinimo kanalus bei priemones, tirti nuolat kintančią rinką, naudoti internetinės rinkodaros būdus ir instrumentus,
  • Paveldo informacija ir komunikacija. Rengiami profesionalūs paveldo komunikacijos specialistai, gebantys analizuoti, kritiškai vertinti ir valdyti paveldo informaciją bei komunikuoti materialų ir nematerialų paveldą atminties institucijų ir kultūros bei kūrybos industrijų sektoriuose, panaudojant tradicines ir skaitmenines paveldo komunikacijos technologijas.
  • Informacijos sistemų vadyba. Programos tikslas – rengti kvalifikuotus profesionalus, gebančius sėkmingai dirbti organizacijų informacijos sistemų planavimo, projektavimo, diegimo, aptarnavimo ir valdymo srityse.
  • Komunikacijos mokslai. Programa suteikia  žinių ir gebėjimų, būtinų organizacinės, socialinės, politinės, tarpkultūrinės komunikacijos srityse; suteikia profesinių žinių, gebėjimų, būtinų komunikacijos vadybai: komunikacijos procesų analizavimui ir vertinimui, organizacijos komunikacijos strategijai ir taktikai kurti, vykdyti, vidinei ir išorinei organizacijos komunikacijai organizuoti.
  • Ryšiai su visuomene. Šioje programoje rengiami komunikacijos profesionalai, kurie geba analizuoti, planuoti, valdyti ir vertinti komunikacijos procesus, kūrybiškai dirbti, turėti žinių ir taikyti jas formuluodamas pranešimus skirtingoms auditorijoms, derinti skirtingas komunikacijos priemones, planuoti jų naudojimą bei geba analizuoti, planuoti, rengti ir vertinti integruotos komunikacijos programas.
  • Tarptautinė komunikacija. Tarptautinės komunikacijos magistrantūros absolventas geba analizuoti šiuolaikinius masinės komunikacijos procesus tarptautiniame kontekste bei taikyti šiuolaikinės viešosios komunikacijos teorijas ir metodus įvairiose organizacijose.
  • Žinių vadyba ir lyderystė. Šioje programoje rengiami specialistai, kurie išmano strateginės informacijos ir žinių vadybos, komunikacijos ir informacijos tyrimų metodologijos, organizacinės lyderystės, rizikos ir pokyčių valdymo, projektų vadybos, žinių  ir inovacijų vadybos,  kūrybiškumo ir verslumo,  korporatyvinės komunikacijos, lyderystės, žmogiškųjų išteklių vadybos, politikos ir žiniasklaidos, įvaizdžio ir reputacijos, krizių vadybos  ir komunikacijos, tarpkultūrinės komunikacijos, intelektinės nuosavybės teisės paradigmas.

Taigi, nors studijų programų pavadinimai skiriasi, bet iš esmės visi magistratūros absolventai yra komunikacijos specialistai, kurie gali specializuotis skirtingose srityse.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis