Ryšiai su visuomene

Ryšiai su visuomene

 

Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei įmonei pavyksta visuomenėje ir ypač svarbiose visuomenės grupėse suformuoti teigiamą įvaizdį, jai daug lengviau siekti savo tikslų. Svarbu ne tik tinkamai pagaminti prekę ar teisingai atliktus kitus veiksmus, bet ir rūpintis, kad visuomenė, tai žinotų bei teisingai suprastų. Visuomenės nuomonės formavimas reikalauja atitinkamų paslaugų, tam tikros veiklos, kuri vadinama ryšiais su visuomene.

Ryšiai su visuomene – tai veikla, kuria siekiama visuomenėje ar tam tikrose jos grupėse suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti pasitikėjimo bei supratimo atmosferą.

Ryšiai su visuomene – labai plati veiklos sritis, apimanti visokeriopą palankių veiklos sąlygų įmonei kūrimą ir palaikymą. Būdingos tokios funkcijos: informavimo, kontaktavimo, valdymo, įvaizdžio kūrimo, harmonizavimo, pardavimo skatinimo, stabilizavimo, vieningumo.

Panaudodama ryšius su visuomene, įmonė siekia perduoti informaciją į išorę (visuomenei) ir į vidų (saviems darbuotojams). Nuolatinis pasikeitimas informacija, taigi žiniomis apie faktus bei nuomones, yra būtinas tiek įmonei, tiek ir su ja susijusiems asmenims. Viešųjų ryšių pagalba įmonė užmezga ir palaiko kontaktus su jai svarbiomis visuomenės gyvenimo sritimis bei visuomenės grupėmis. Ypač svarbūs glaudūs kontaktai su visuomenės informavimo priemonėmis: portalais, laikraščiais, žurnalais, televizija, radiju. Labai reikšmingi ir geri kontaktai su visuomenėje pripažintais autoritetais, profesiniu požiūriu kompetentingais specialistais, jaunimu ir kt. Ryšių su visuomene veiksmai nėra savitiksliai, jie naudojami spręsti tam tikrus valdymo uždavinius. Jie sudaro galimybes lengviau įgyvendinti įmonės ketinimus bei planus, sukuria pasitikėjimą jos sprendimais, gali sušvelninti nepageidaujamas nuomones, požiūrius. Ne mažiau svarbu iš anksto numatyti galimą nepalankią visuomenės reakciją į planuojamus įmonės veiksmus ir jos išvengti atliekant tam tikrą „pasiruošimą“. Viešieji ryšiai padeda suformuoti įmonės įvaizdį apie įmonę, jos gaminamas prekes, teikiamas paslaugas. Visuomenėje įsitvirtinęs palankus įvaizdis yra geras pamatas įmonės veiklos sėkmei. Ryšiai su visuomene padeda harmonizuoti santykius tiek su visuomene, tiek ir su pačios įmonės darbuotojais. Taigi ryšiai su visuomene pasireiškia, kaip abipusis ryšis, sąveika, kuriems būdingi grįžtamieji ryšiai. Esant intensyviems savitarpio santykiams labai sumažėja antipatijos bei agresyvumo tikimybė. Ryšiai su visuomene prisideda prie pardavimo skatinimo. Jau vien tik įmonės žinomumas, jos visuomeninis pripažinimas yra pardavimą didinantys veiksniai. Panaudojant ryšių su visuomene veiksmus, galima sužadinti visuomenės susidomėjimą naujomis prekėmis, norą jas įsigyti. Reklama, pardavimo skatinimas ir ryšiai su visuomene turi būti vienas su kitu suderinti tiek konceptualiai, tiek ir laiko požiūriu. Ryšiai su visuomene padeda įmonei išlikti kritinėse situacijose, išgyventi sunkus laikotarpius, stiprina jos stabilumą. Viešieji ryšiai taip pat padeda išlaikyti vienodą įmonės stilių įmonės viduje ir išorėje.

 

Galima teigti, kad ryšiai su visuomene glaudžiai siejasi su marketingo ar rėmimo tikslais. Tačiau priešingai reklamai ar pardavimo skatinimui, kurių tikslai tiesioginiai susiję su pardavimu, ryšių su visuomene tikslas platesnis – sukurti palankią, geranorišką atmosferą įmonės veiklai. Informuodama visuomenę apie:

 • Įmonės ekonominę ir technologinę padėti,
 • Savo verslo principus,
 • Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistemą,
 • Įmonės indėlį į visuotinę gerovę – socialinę atsakomybę,
 • Rūpinimąsi aplinkosauga,
 • Ir t.t.

Įmonė tokiu būdu sukuria ir formuoja savo įvaizdį.

Ryšiai su visuomene prisideda prie tokių rinkodaros uždavinių sprendimo:

 • Padeda įvesti į rinką naujas prekes,
 • Padeda perpozicionuoti brandos stadiją pasiekusias prekes,
 • Žadina susidomėjimą tam tikra prekių grupe,
 • Daro poveikį tam tikroms tikslinėms grupėms,
 • Formuoja tokį įmonės įvaizdį, kuris teigiamai veikia jos gaminamas prekes.

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis