Įmonės socialinė atsakomybė ir vartotojo požiūris

Įmonės socialinė atsakomybė ir vartotojo požiūris

Šiandien vartotojai kelia kompanijoms aukštesnius standartus. Vartotojai ieško daugiau nei tik produktų ar aptarnavimo, kai nori pasirinkti su kokia įmone dirbti ar iš kurios įmonės pirkti. Daugelis vartotojų pradėjo tikėtis iš įmonės ne tik, kad ji bus orientuota vien į pelną, tačiau atsakingai valdys socialines ir aplinkosaugines problemas (Bello, 2016). Taigi, vartotojai iš organizacijų tikisi vis daugiau bei jų pasitenkinimas gali padidėti dėl įmonės socialinės veiklos.

Organizacijos, siekdamos sėkmingai vykdyti veiklą, nebegali būti abejingos visuomenėms interesams bei privalo prisitaikyti ir atliepti vartotojų poreikius. Norint užtikrinti visuomenės pasitenkinimą, reikia nuolat tobulėti ir siekti to, kas geriausia organizacijai bei visuomenei (Mauricienė, 2014).

Socialinės atsakomybės svarba didėja ne tik tarp pačių organizacijų, bet ir vartotojai nori būti bei tampa socialiai atsakingi. Kompanijos socialinė atsakomybė ir moralė rado specialią vietą vartotojų akyse. Aplinkosauginiai klausimai, filantropinė veikla, moralė bei ekonominės problemos skatina kompanijas tapti socialiai atsakingomis. Įmonė socialinę atsakomybę naudoja kuriant teigiamą vartotojų požiūrį į produktus. Tokiu būdu įmonės didina konkurencinį pranašumą ir siekia pasiimti didesnę rinkos dalį (Vahdati, 2015). Taigi, kompanijos pradėjo naudotis savo socialine atsakomybe tam, kad sukurtų teigiamą vartotojų požiūrį į jas.

Empiriniai tyrimai įrodė, kad korporatyvinė socialinė atsakomybė yra reikšmingas elementas, galintis pagerinti vartotojų organizacijos vertinimą ir norą susitapatinti su organizacija, o tai lemia vartotojo elgseną, skatina lojalumą, teigiamos informacijos skleidimą iš lūpų į lūpas (Rodrigues, 2014). Tačiau kiti tyrimai parodė, kad vartotojams yra svarbesnė produktų kokybė ir pasitenkinimas jais, tačiau vartotojai atsižvelgia, ar įmonės socialinė veikla yra orientuota į socialinius ir aplinkosauginius veiksmus (Vahdati, 2015).

Kompanijos supratusios, kad socialinė atsakomybė yra svarbi jų vartotojams, pradėjo kreipti daugiau dėmesio į tam tikras sritis:
• Pastangos dėl aplinkos. Vienas iš pagrindinių įmonės dėmesį ir pagalbą pritraukiančių sričių yra aplinkosauga. Įmonės stengiasi savo socialinę atsakomybę realizuoti sumažindama žalą aplinkai. Pavyzdžiui, žaliosios energijos naudojimas, ekologiški biurai.
• Filantropija. Verslo socialinė atsakomybė taip pat pasireiškia jų parama nacionalinėms ar vietinėms labdaros organizacijoms.
Darbo etika. Organizacijos elgdamosi su darbuotojais sąžiningai ir etiškai, taip pat parodo savo socialinę atsakomybę.
• Savanorystė. Dalyvavimas savanoriškose renginiuose daug pasako apie kompanijos nuoširdumą. Darydama gerus darbus ir nelaukdama nieko mainais, kompanija parodo savo susirūpinimą dėl konkrečių klausimų (Vahdati, 2015).

Taigi, korporatyvinė socialinė atsakomybė gali būti apibūdinama kaip įmonės įsipareigojimas sumažinti ar visiškai eliminuoti bet kokią žalą arba padidinti teigiamą ilgalaikę naudą visuomenei, o socialinė veikla gali būti laikoma: įvairios iniciatyvos, rūšiavimo programos, „žalių“ medžiagų naudojimas, bendruomenės renginių rėmimas, labdaringa parama, mokymai darbuotojams. Vadinasi, socialinė atsakomybė suvokiama ir vertinama subjektyviai kiekvieno vartotojo. Tačiau įmonės socialinė atsakomybė didina vartotojo lojalumą ir pasitikėjimą ja.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis