Marketingo planas

Marketingo planas

Marketingo planas parodo, kaip ir kur bus parduoti produktai, kokių veiksmų bus imtasi, esant tam tikrai situacijai rinkoje. Plane yra numatoma, kaip įeiti į rinkas ir naudoti marketingo programas, kurios padėtų pasiekti iškeltus tikslus. Tinkamas rinkodaros planas skatina sisteminį įmonės veikimą ir konkurencinį pranašumą.

Marketingo planas: 
  • Tikslų nustatymas;
  • Konkurencinio pranašumo išgryninimas;
  • Tikslinės vartotojų grupės identifikavimas;
  • Pozicionavimas;
  • Kainodara, reklamos galimybės, platinimo kanalai;
  • Marketingo priemonių auditas.

Kaina: 1 500 €

Konkurentų analizė:

  • Jūsų veiklos auditas;
  • Tiesioginių ir netiesioginių konkurentų verčių analizė;
  • Jūsų įmonės teikiamų verčių vartotojams išgryninimas.

Kaina: 1 500 €

Marketingo paslaugos