Personalo Valdymas

personalo-valdymas

Personalo valdymas, personalo atranka

Motyvuotas žmogus – produktyvus darbuotojas. Žmogiškieji resursai – tai didžiausias įmonės turtas. Įmonės sėkmę lemia žmogiški ištekliai, o įmonės finansiniai rodikliai priklauso nuo pardavėjų kompetencijos. Nei viena įmonė negali egzistuoti be personalo. Įmonės atsiranda tik tada, kai tikslui pasiekti reikalinga bent dviejų žmonių komanda. Kitą vertus, žmonės, būdami individualūs turi savo tikslų ir lūkesčių, todėl įsitraukę į įmonės veiklą jie stengiasi pasiekti ir savo tikslus įvairiomis priemonėmis. Personalo valdymas leidžia išspręsti vieną svarbią praktinę problemą – pasiekti įmonės ir darbuotojų tikslų atitikimą. Visada yra tikimybė atsirasti didesniam ar mažesniam konfliktui, nesutapus darbuotojo ir įmonės lūkesčiams.

Marketingo Valdymo Agentūra atliks Jūsų įmonės mikroklimato tyrimą ir motyvavimo sistemos tobulinimą:

 • Su vadovu nustatomas tyrimo tikslas ir apklausos būdas (anketavimas, individuali apklausa);
 • Pagal nustatytą tikslą sudaromos apklausos anketos darbuotojams;
 • Vykdoma darbuotojų apklausa pagal pasirinktą apklausos būdą;
 • Gauti rezultatai susisteminami SPSS programa;
 • Pateikiamos apklausos išvados, rekomendacijos, identifikuotų problemų sprendimo  ir motyvavimo sistemos tobulinimo būdai.

Personalo Valdymas Sistema – apima naujų darbuotojų integraciją į kolektyvą, motyvavimo priemones, reikalingos kompetencijos darbuotojų užtikrinimą, darbuotojų lojalumo skatinimą.
REGISTRUOKIS
JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA PERSONALO VALDYMO KLAUSIMAIS TIK 60 €
UŽSISAKYK
PROFESIONALIĄ INTERNETINĘ SVETAINĘ NUO…IKI SU MOBILIA VERSIJA

personalo atranka, personalo specialistas Greta Besakirskyte

Personalo atranka ir personalo valdymas reikalauja daug laiko resursų. Norint pagauti ‘‘auksinę žuvelę‘‘ reikalinga atitinkama kompetencija personalo valdymo srityje. Kokybiška personalo atranka mažina darbuotojų kaitą, taip mažindama įmonės išlaidas ir kartu didėja darbo efektyvumas, produktyvumas bei pardavimai. Personalo atranka yra vienas svarbiausių dalykų pradedant ir toliau tęsiant verslą. Gera darbo kokybė priklauso nuo to, kas tą kokybę užtikrina. Taigi, įmonės pasiekimai priklauso nuo įmonėje dirbančių asmenų kvalifikacijos, todėl tinkamo kolektyvo pasirinkimas padės pasiekti geresnių rezultatų įmonėje.

Marketingo Valdymo Agentūra atrinks Jūsų įmonei kompetentingą darbuotoją.

Atrankos eiga:

 • Išsiaiškinami Jūsų lūkesčiai ir suformuluojamas juos atitinkantis darbo pasiūlymas. Tik turėdami viziją ir misiją galite tinkamai pasakyti kokio žmogaus Jums reikia;
 • Darbo pasiūlymas skelbiamas 7- iose nemokamuose ir mokamuose darbo (už mokamus portalus moka atskirai) paieškos svetainėse;
 • Tiesioginė kandidatų paieška – ”galvų medžioklė”;
 • Gautų gyvenimo aprašymų analizavimas;
 • Kandidato savęs pozicionavimo vertinimas socialiniuose tinklalapiuose;
 • Kandidato rekomendacijų tikrinimas;
 • Kandidato veidotyra ir žmogaus tipo pagal Enneagramą nustatymas;
 • Interviu su potencialiu kandidatu ir jo žmogiškųjų faktorių įvertinimas;
 • Kandidato darbinės patirties kompetencijos įvertinimas;
 • Pateikiamos išvados bei rekomendacijos;
 • Įvertinamos rizikos.

VERTĖ: 1 darbuotojo paieška bei atranka trunkanti iki mėnesio laiko – 800 €

Personalo atranka – tai procesas, kurio metu nustatoma ir įvertinama, kurį iš pretendentų pasamdyti tam tikram darbui atlikti.

Personalo Specialistė Greta Besakirskytė

Greta Besakirskyte personalo specialistasIšsilavinimas:

VU, filosofijos fakultetas, socialinio darbo bakalauras.
Socialinių mokslų kolegija, teisės bakalauras.
Enneagramos meistrė.
VU, magistro studijos “Viešieji ryšiai”

 Darbinė patirtis: 5 metai personalo valdyme:

VU, kuratorė ir „Karjeros dienos“ organizatorė.
ES finansuojamo projekto „Vaikų su psichosocialine ar proto negalia teisė į teisingą teismą“ tyrėja.
MEDIAFORTA, UAB, žmogiškųjų resursų koordinatorė.
Kitas variantas, VšĮ, žmogiškųjų išteklių koordinatorė.
 Marketingo Valdymo Agentūra vadovė.

BENDRAUKIME:  +37068462746  greta@marketingovaldymas.lt

REGISTRUOKIS
JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA PERSONALO VALDYMO KLAUSIMAIS TIK 60 €
UŽSISAKYK
PROFESIONALIĄ INTERNETINĘ SVETAINĘ NUO…IKI SU MOBILIA VERSIJA

motyvacija

Motyvacija – tai vidinės ir išorinės jėgos, kurios verčia žmogų vienaip, ar kitaip elgtis.

Darbuotojų motyvavimas – tai viena iš sunkiausių užduočių darbdaviui, norinčiam valdyti savo verslą. Vadovas norėdamas motyvuoti savo darbuotojus ir pasiekti savo tikslų, privalo žinoti darbuotojų poreikius.

Darbuotojų motyvacija – tikslingos veiklos skatinimo procesas, susijęs su darbuotojų poreikių tenkinimu. Siekiant, kad darbuotojai įvykdytų pateiktas darbo užduotis, būtina įvertinti, kas skatina darbuotojus elgtis vienaip ar kitaip bei nuolatos tobulinti motyvavimo sistemą. Darbas, kuriame žmogus jaučiasi patogiai, jaučiasi vertinamas ar su malonumu atlieka jam patikėtas užduotis, yra vertybė ir būtina sąlyga kiekvienam darbuotojui jaustis motyvuotai, o kartu dirbti efektyviai, o įmonei gera darbuotojo savijauta atneš tik pelną.

Motyvacija – tai specialus mokslas, padedantis aprūpinti organizaciją reikiamais žmonėmis reikiamoms pareigoms, reikiamu laiku, siekiant organizacijos išskirtinumo tarp kitų organizacijų. Todėl daroma išvada, kad motyvacijos procesas yra vienas pagrindinių organizacijos gerovę lemiančių šaltinių. Jeigu motyvacijos sistema kuriama teisingai, organizacija turi realią galimybę sėkmingai veikti ir išlikti. Motyvuojantys veiksniai nevienodai skatina skirtingus žmones, todėl motyvacijos fenomenas – suvokti darbo struktūrą taip, kad būtų galima pažadinti žmogaus atsakomybę, savarankiškumą ir adekvatų grįžtamąjį ryšį organizacijai.

Darbuotojų motyvavimas yra nuolat kintantis ir sudėtingas procesas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pažangiausių vadybos žinių, todėl motyvavimo sistemos kūrimas, tai reiškinys reikalaujantis nuolatinio tobulinimo. Kadangi ilgai taikomi tie patys motyvavimo metodai darosi neefektyvūs, būtinas nuolatinis motyvavimo sistemos kūrimo problemų suvokimas, turintis didelę reikšmę kiekvienos pažangios organizacijos valdyme.

Marketingo Valdymo Agentūra atskleis, kokios motyvavimo priemonės skatina Jūsų darbuotojus dirbti efektyviai:

 • Išsiaiškinami vadovo lūkesčiai darbuotojų atžvilgiu;
 • Su vadovu derinama metodika, padėsianti atskleisti, kokios motyvavimo priemonės darbuotojams yra aktualios;
 • Sukuriamas tyrimo instrumentas, atspindintis tik konkrečios įmonės situaciją;
 • Atliekamas socialinis tyrimas įmonės viduje;
 • Pateikiamos tyrimo išvados bei rekomendacijos motyvavimo sistemos tobulinimui.

VERTĖ: iki 10 darbuotojų motyvacijos tyrimas- 600 €

susirinkimu-moderavimas

Moderavimas – tai svarbių susirinkimų ar konferencijų kuravimas, kuomet visa grupės energija, kompetencija, galimybės yra nukreipiamos į problemos sprendimą. Moderatorius stebi, koordinuoja susirinkimą tam, kad įmonės darbuotojai susirinkimo metu galėtų išnaudoti visus grupinio darbo privalumus ir pagerinti priimamo sprendimo kokybę, o tuo pačiu nereiktų rūpintis techniniais dalykais.

Moderatorius – tai Jūsų svarbių susirinkimų, konferencijų vedėjas, kuris padės suvaldyti auditoriją, prasmingai išnaudoti laiko resursus.

Marketingo Valdymo Agentūros moderatoriaus pagrindinės funkcijos:

 • Valdyti auditoriją, jei yra nukrypstama nuo esminės problemos sprendimo;
 • Kontroliuoti numatytą laiko trukmę;
 • Atkreipti dėmesį į esminius dalykus, iškilusius susirinkimo metu;
 • Esminių dalykų konspektavimas (protokolų rašymas);
 • Susirinkimo apibendrinimas.

Kodėl naudinga turėti susirinkimų moderatorių ir susirinkimus protokoluoti?

 • Jei susirinkimai ilgi ir pateikiama daug informacijos, tai ji turi būti sutrumpinta efektyviai komunikacijai.
 • Susirinkime nedalyvavę darbuotojai gali perskaityti protokolus ir suprasti apie ką buvo susirinkimai. Taip mažinamas atotrūkis nuo darbinės informacijos.
 • Taip pat protokolų rašytojas – moderatorius turėtų reguliuoti, kad nebūtų per daug nukrypstama nuo pagrindinio klausimo esmės ir pašnekovą sugrąžinti prie esmės.
 • Protokolai tampa įmonės dokumentai, kurie padeda išspręsti iškilusias problemas, jeigu įvyko nesusikalbėjimas.
 • Protokolai yra naudingi siekiant palyginti darbuotojų tris išsineštas žinias iš susirinkimo su tuo, kas apskritai buvo kalbėta per susirinkimą.
 • Žmogus pristato kelias pagrindines mintis iš prieš tai buvusio susirinkimo ir sulygina darbuotojų pasiimtas žinias su tuo, kas buvo kalbėta.

VERTĖ. Susirinkimo moderavimas -  30 €/1 val.