Marketingo planas

Marketingo Planų Rašymas

Marketingo planas ir konkurentų analizė

Marketingo planas parodo, kaip ir kur bus parduoti produktai, kokių veiksmų bus imtasi, esant tam tikrai situacijai rinkoje. Plane yra numatoma, kaip įeiti į rinkas ir naudoti marketingo programas, kurios padėtų pasiekti iškeltus tikslus. Tinkamas marketingo planas skatina sisteminį įmonės veikimą ir konkurencinį pranašumą.

Marketingo planas:

  • Tikslų nustatymas;
  • Konkurencinio pranašumo išgryninimas;
  • Tikslinės vartotojų grupės identifikavimas;
  • Pozicionavimas;
  • Kainodara, reklamos galimybės, platinimo kanalai;
  • Marketingo priemonių auditas.

Kaina: 1 900 €

Konkurentų analizė:

  • Jūsų veiklos auditas;
  • Tiesioginių ir netiesioginių konkurentų verčių analizė;
  • Jūsų įmonės teikiamų verčių vartotojams išgryninimas.

Kaina: 1 500 €