Marketingo Valdymas 

marketingo valdymas

Marketingo Valdymas

Marketingo Valdymas per Pardavimo valdymo ir Personalo valdymo prizme. Kažkas negirdėto? Kažkas naujo? Visai ne! Tai vidinis marketingas. Daugiametė darbo patirtis pardavimo kompanijose, parodė, kad marketingas, pardavimai ir personalas, yra glaudžiai susiję. Tai visų trijų padalinių glaudus bendradarbiavimas, kuris leidžia esamais resursais pasiekti iškeltų tikslų. Turbūt žinote, kad marketingas yra skirstomas į vidinį marketingą ir išorinį marketingą. Mokslinėje literatūroje, apie vidinį marketingą būtent taip ir rašoma, kad vidinis marketingas yra paremtas darbdavio ir darbuotojo santykiu, pardavimų didinimu pasitelkiant žmogiškuosius resursus. Dažnai įmonių vadovai, net nepagalvoja, kad jie jau turi vidinį marketingą, o jei ir supranta, tai ne visada žino kaip jį išnaudoti ir valdyti. Vidinio marketingo valdymo ir taikymo problema Lietuvoje tyrinėta labai mažai. Todėl, labai dažnai įmonėse per mažai dėmesio skiriama vidinio marketingo strategijos įdiegimui ir vystymui. Vidinio marketingo valdymas – tai verbavimas, samdymas, tobulinimas, motyvavimas ir išlaikymas kvalifikuotų darbuotojų, kurie ypač gerai atitinka reikalavimus teikiant paslaugas, ir tokią strategiją pasirenka įmonės, kurių tikslas – parduoti paslaugas ar prekes Klientams.

Marketingo Valdymo Agentūra Jums padės susitvarkyti su pagrindinėmis vidinio marketingo funkcijomis:

 • palaikyti nustatytą paslaugų kokybės lygį;
 • padėti dirbti produktyviai ir valdyti sąnaudas;
 • motyvuoti personalą ir ugdyti profesionalumą;
 • atrinkti kompetetingus pardavimo vadybininkus.

Vidinio marketingo valdymo veiksmingumas priklauso nuo organizacijos identiteto, vertybių, susiformavusių papročių ir kultūros. Bendras vidinio marketingo proceso tikslas yra pritraukti kuo daugiau profesionalių darbuotojų, sugebėti juos išlaikyti, ugdyti motyvuotus ir orientuotus į klientus poreikius. Suvaldyti Jūsų įmonės vidinį marketingą, gali Jums padėti mūsų marketingo specialistai. Taigi matome, kad efektyvus marketingo valdymas be pardavimo ir personalo specialistų – tiesiog neįmanomas. Turbūt kartais pagalvojate, kaip būtų gerai turėti įmonėje tokį vieną, universalų žmogų, kuris sugebėtų suvaldyti ir personalą, ir pardavimus ir marketingą. Tokį specialistą Jūs galite turėti tuoj pat, tereikia tik mums paskambinti!

marketingo mokymai

pardavimu valdymas

Pardavimo valdymas

Kiekvienos įmonės pardavimų padalinio tikslas – didinti įmonės pelną. Tačiau ar visada mes pasiekiame geriausių rezultatų? Šiais laikais neužtenka turėti asmeninius pardavėjus, kurie parduoda įmonės prekes ir paslaugas. Juk tai žmogiškieji resursai, kurie gali  susirgti,  pavargti, ar neturėti motyvacijos. Taigi kalbant apie pardavimo valdymą, mes susiduriame su problema, o kas gali padėti išvengti žmogiškųjų resursų išsekimui? Kokia vis tik yra pardavimo vieta marketingo ir personalo komplekse?

Parduodant asmeninio vartojimo prekes, didelę įtaką galutiniam vartotojui daro reklama, o parduodant gamybinės paskirties, techniškai sudėtingas, brangias prekes, paslaugas, kur kitos reklamos priemonės nėra tokios efektyvios, itin svarbią reikšmę įgyja asmeniniai pardavimai.

Pardavimo skatinimas – viena iš integruotų marketingo funkcijų. Pagrindinė pardavimo padalinio užduotis yra parduoti įmonės prekes galutiniams pirkėjams arba tarpininkams, naudojant žmogiškuosius išteklius ir/arba reklamos priemones.

Parduodant vartojimo prekes, didelę įtaką galutiniam vartotojui daro reklama, o parduodant gamybinės paskirties, techniškai sudėtingas, brangias prekes, itin svarbią reikšmę įgyja asmeninis pardavimas.

Pardavimo orientacija grindžiančios savo veiklą įmonės remiasi koncepcija, kad įmonės sėkmę rinkoje lemia sugebėjimas parduoti. Laikantis pardavimo orientacijos, didelis dėmesys skiriamas pačiai pardavimo technikai, pardavimo atstovo sugebėjimas įtikinti pirkėją įsigyti prekę.

Pardavimo esmė savo veiklą marketingo orientacija grindžiančiose įmonėse, veikiančiose konkurencinėje aplinkoje, apima tokias esmines funkcijas: rinkti informaciją, įtikinti, kurti ir palaikyti ilgalaikius patvarius ryšius su vartotojais.

Marketingo Valdymo Agentūra Jums atliks pardavimo vadovo funkcijas:

 • Pardavimo tikslų ir strategijos nustatymas;
 • Pardavimo apimties prognozavimas;
 • Pardavimo biudžeto sudarymas;
 • Pardavimo padalinio formavimas;
 • Pardavimo atstovų atranka, priėmimas, mokymas;
 • Pardavimo atstovų motyvavimas ir atlyginimas;
 • Pardavimo padalinio darbuotojų veiklos vertinimas ir kontrolė.

Pardavimo Valdymas – tai pardavimo veiklos organizavimo, planavimo, vadovavimo, kontroliavimo procesas, siekiant įmonės užsibrėžtų tikslų rinkoje. Įmonės prekių pardavimą veikia visi marketingo komplekso elementai. Pardavimo apimties svyravimams daro įtaką kaina, reklama, įvairios akcijos, konkursai, nuolaidos, teigiamas ar neigiamas pačios įmonės įvaizdis. Tai reiškia, kad pardavimo ir marketingo padalinys turi veikti kaip integruota visuma, o personalo skyrius turi atrinkti tik kompetetingus pardavimo atstovus ir sukurti patrauklią motyvavimo sistemą, kurią karts nuo karto reikia peržiūrėti ir pagal darbuotojų poreikius ją atnaujinti. Taigi matome, kad efektyvus pardavimo valdymas be marketingo ir personalo specialistų – tiesiog neįmanomas. Turbūt kartais pagalvojate, kaip būtų gerai turėti įmonėje tokį vieną, universalų žmogų, kuris sugebėtų suvaldyti ir personalą, ir pardavimus ir marketingą. Tokį specialistą Jūs galite turėti tuoj pat, tereikia tik mums paskambinti!

personalo atranka, personalo specialistas Greta Besakirskyte

Personalo Valdymas

Motyvuotas žmogus – produktyvus darbuotojas. Žmogiškieji resursai – tai didžiausias įmonės turtas. Įmonės sėkmę lemia žmogiški ištekliai, o įmonės finansiniai rodikliai priklauso nuo pardavėjų kompetencijos. Nei viena įmonė negali egzistuoti be personalo. Įmonės atsiranda tik tada, kai tikslui pasiekti reikalinga bent dviejų žmonių komanda. Kitą vertus, žmonės, būdami individualūs turi savo tikslų ir lūkesčių, todėl įsitraukę į įmonės veiklą jie stengiasi pasiekti ir savo tikslus įvairiomis priemonėmis. Personalo valdymas leidžia išspręsti vieną svarbią praktinę problemą – pasiekti įmonės ir darbuotojų tikslų atitikimą. Visada yra tikimybė atsirasti didesniam ar mažesniam konfliktui, nesutapus darbuotojo ir įmonės lūkesčiams.

Personalo valdymo sistema apima naujų darbuotojų integraciją į kolektyvą, motyvavimo sistemos kūrimą, reikalingos kompetencijos darbuotojų užtikrinimą, darbuotojų lojalumo skatinimą.